ĐĂNG KÝ THAM DỰ

Nếu là Hội viên VINASA, hoặc mua vé theo nhóm vui lòng liên hệ Ms. Hằng, 0974298786, hangca@vinasa.org.vn để lấy mã ưu đãi.

ĐĂNG KÝ THAM DỰ