ĐĂNG KÝ THAM GIA TRIỂN LÃM

ĐĂNG KÝ TRIỂN LÃM             SƠ ĐỒ MẶT BẰNG

1. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

  • Thời gian: 08:00 – 17:30 ngày 10-11/05/2024
  • Địa điểm: Tân Sơn Nhất Pavillion, 202 Hoàng Văn Thụ, Q.Phú Nhuận, Tp.Hồ Chí Minh

2. PHÍ THAM GIA

Hạng mục Ngoài HV VINASA Hội viên VINASA Giải thưởng VINASA
Gian hàng tiêu chuẩn (Online + Offline) 40.000.000 35.000.000 25.000.000
Quầy trưng bày (Offline + Online) 20.000.000 15.000.000 12.000.000
  • Lưu ý: Nếu quý vị có nhu cầu khác, vui lòng liên hệ đầu mối chương trình (Mr. Bình, 0827758666, binhdt@vinasa.org.vn).

3. QUY ĐỊNH CHUNG

  • BTC chịu trách nhiệm về an ninh, an toàn chung của chương trình, doanh nghiệp chịu trách nhiệm về an ninh, an toàn trong phạm vi gian hàng của mình trong suốt thời gian diễn ra chương trình.
  • Doanh nghiệp tham gia triển lãm cần tuân thủ các quy định về an ninh, an toàn tại địa điểm diễn ra triển lãm.
  • Doanh nghiệp chịu trách nhiệm đền bù về các hư hại đối với các trang thiết bị được BTC cung cấp và của địa điểm tổ chức (nếu có).
  • Ban tổ chức không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh do việc không thực hiện các quy định nêu trên của đơn vị triển lãm.