GIỚI THIỆU

Biztech Vietnam 2024 là sự kiện lớn nhất năm về chuyển đổi số cho các doanh nghiệp. Chương trình được tổ chức tại Tp. Hồ Chí Minh, nơi nhu cầu chuyển đổi số và hoạt động của các doanh nghiệp CNTT đang diễn ra hết sức sôi động.

Mục đích của Chương trình:

  • Cập nhật thông tin, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về chuyển đổi số cho các doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, phát triển kinh doanh và gia tăng trải nghiệm khách hàng
  • Giới thiệu các giải pháp chuyển đổi số cho mọi lĩnh vực hoạt động, vận hành, quản lý của các doanh nghiệp
  • Hướng dẫn và tư vấn cách thức, phương pháp chuyển đổi số hiệu quả cho từng đối tượng doanh nghiệp
  • Kết nối cung cầu chuyển đổi số

Đối tượng tham gia Chương trình:

  • Các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ, giải pháp chuyển đổi số
  • Các tổ chức, doanh nghiệp ứng dụng CNTT thuộc các ngành kinh tế
  • Các cơ quan, tổ chức hỗ trợ phát triển của doanh nghiệp
  • Các Hiệp hội doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, ngành nghề
  • Các chuyên gia chuyển đổi số
  • Các cơ quan truyền thông và báo chí